Dr. Efe ONUR

Dr. Efe ONUR 1983 yılında İzmir’de doğmuş, ilk ve orta eğitimini Almanya’da Carolus Magnus Gynasium’da tamamladıktan sonra yurda dönmüş, İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi’nde 2000’de lise eğitimini tamamlamıştır.

Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesini 2006’da bitirdikten sonra yine kendi okulunun Zootekni A.B.D.’da “İstanbul’da Kedi ve Köpek Sahiplenmesinin Sosyo-Ekonomik Parametreleri” konulu doktora çalışmasına başlamış ve tezini 2012 yılının sonunda savunarak doktor ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Askerlik görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu bünyesinde bulunan Köpek Taburu Üretim Bölüğü’nde yedek subay olarak tamamlamıştır. 2006 senesinden beri pratisyen veteriner hekim olarak çalışmakta olan Dr. Onur, 2009 yılında veteriner stomatoloji (diş hekimliği) alanında odaklanmaya karar vermiş ve konu ile ilgili çeşitli yurt içi ve dışı seminerlere katılımcı ve konuşmacı olarak katılmıştır.

2013 yılından bu yana Veta D Eğitim ile birlikte pek çok ilde 100’ün üzerinde pratisyen hekimin veteriner stomatoloji (diş hekimliği) hakkında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamıştır. Kendisi evli olup; Pastel & Kargo adında iki kedi ile birlikte yaşamaktadır.

“Randevu sistemine uyum göstermenizi, gün veya saat değişikliklerinin erken haber verilmesini rica ederiz.”

Dr. Efe ONUR